Gặp mặt thông báo kết quả Đại hội toàn quốc Hội khoa học kỹ thuật tàu thủy VN lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều ngày 21/1/2015, tại Tp.HCM, Hội Khoa học kỹ thuật tàu thủy Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt để thông báo kết quả đại hội toàn quốc Hội Khoa học kỹ thuật tàu thủy Việt Nam lần thứ 2 vừa tổ chức ngày 19/12/2014 tại Hà Nội.
Các đơn vị thuộc SBIC khu vực TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015
Trong 2 ngày 20-21 tháng 1 năm 2015, các đơn vị thành viên của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy - SBIC khu vực thành ..
 
Hội nghị BCH Công đoàn Công nghiệp tàu thủy lần thứ V, khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018
 Chiều ngày 15/01/2015, tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Hà Nội, Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt ..
 
Thành công của SBIC thể hiện sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Chính phủ
Năm 2014, các nhiệm vụ SXKD hoàn thành, lỗ không phát sinh mà giảm rõ, tái cơ cấu có kết quả tốt, Bộ trưởng Đinh La ..
 
 
Gặp mặt thông báo kết quả Đại hội toàn quốc Hội khoa học kỹ thuật tàu thủy VN lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020
Chiều ngày 21/1/2015, tại Tp.HCM, Hội Khoa học kỹ thuật tàu thủy Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt để thông báo kết quả ..