SBIC góp ý vào dự án Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi năm 2015)

Chiều ngày 30/7, tại trụ sở Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ - SBIC, Hà Nội đã diễn ra buổi làm việc với Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội và Bộ Giao thông Vận tải về Góp ý cho dự án Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi năm 2015).  
SBIC góp ý vào dự án Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi năm 2015)
Chiều ngày 30/7, tại trụ sở Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ - SBIC, Hà Nội đã diễn ra buổi làm việc với Uỷ ban Pháp ..
 
Đảng lãnh đạo công tác phát triển thị trường, sản phẩm, sản xuất kinh doanh hiệu quả tại Công ty Saigon Shipmarin
Công ty Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn - Saigon Shipmarin là đơn vị thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy khu vực TP. ..
 
Lựa chọn công nghệ nào phá dỡ tàu cũ?
Đơn vị tư vấn CMB vừa báo cáo Bộ GTVT 4 phương án phá dỡ tàu cũ tại Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch chi tiết các cơ sở phá dỡ ..
 
 
Tập huấn các giải pháp sử dụng năng lượng Tiết kiệm & Hiệu quả, Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ năm 2014
Được sự hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK&HQ) – Bộ Công ..