Công đoàn Khu vực I và Khu vực IV tổ chức Hội nghị Sơ kết quý III triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2014

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, sáng ngày 22/10/2014, tại Công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm, Công đoàn khu vực I đã tổ chức Hội nghị sơ kết Quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2014. Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Tích - Phó Chủ tịch Công đoàn CNTT Việt Nam, đại diện lãnh đạo công ty TNHH Đóng tàu Damen- Sông Cấm; các Ban Công đoàn CNTT Việt Nam và 33 đại biểu các Công đoàn cơ sở trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương đã về dự.   
Hội thi thợ hàn giỏi Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy năm 2014 Khu vực phía Nam
Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2014, tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy ..
 
Công đoàn Khu vực I và Khu vực IV tổ chức Hội nghị Sơ kết quý III triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2014
Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, sáng ngày 22/10/2014, tại Công ty TNHH Đóng tàu Damen ..
 
Ngành giao thông vận tải: Ưu tiên bán cổ phần cho người lao động
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, năm 2014, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiến hành cổ phần ..
 
 
Aveva mang công nghệ thiết kế tàu biển 3D đến VN
Sáng 7/10 tại Hà Nội, Tập đoàn AVEVA (Anh quốc) và Hội Khoa học kỹ thuật công nghiệp tàu thủy VN tổ chức hội thảo khoa ..