Các đơn vị ở TP HCM ra quân đầu xuân Ất Mùi

Ngày 24/2/2015 (tức ngày 6 tháng giêng Ất Mùi), tất cả các đơn vị thành viên Tổng công ty đóng quân tại TP.HCM đã đồng loạt tổ chức ra quân.
Các đơn vị ở TP HCM ra quân đầu xuân Ất Mùi
Ngày 24/2/2015 (tức ngày 6 tháng giêng Ất Mùi), tất cả các đơn vị thành viên Tổng công ty đóng quân tại TP.HCM đã đồng ..
 
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CNTT VIỆT NAM DỊP TẾT ẤT MÙI 2015
Trong chương trình các hoạt động dịp tết Ất Mùi 2015, ngày 07/02/2015 tại Công ty CNTT Phà Rừng, Công đoàn ..
 
Thành công của SBIC thể hiện sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Chính phủ
Năm 2014, các nhiệm vụ SXKD hoàn thành, lỗ không phát sinh mà giảm rõ, tái cơ cấu có kết quả tốt, Bộ trưởng Đinh La ..
 
 
Gặp mặt thông báo kết quả Đại hội toàn quốc Hội khoa học kỹ thuật tàu thủy VN lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020
Chiều ngày 21/1/2015, tại Tp.HCM, Hội Khoa học kỹ thuật tàu thủy Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt để thông báo kết quả ..