Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Đóng tàu Cam Ranh nhiệm kỳ 2014-2017

Ngày 16/5/2014, tại Hội trường lớn Công ty Đóng tàu Cam Ranh tại Nha Trang, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2017.
Công ty Đóng tàu Hạ Long tiếp tục bàn giao tàu kiểm ngư hiện đại cho lực lượng kiểm ngư
Sáng 30/7/2014, tại Quảng Ninh, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long (thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy - SBIC) đã ..
 
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Đóng tàu Cam Ranh nhiệm kỳ 2014-2017
Ngày 16/5/2014, tại Hội trường lớn Công ty Đóng tàu Cam Ranh tại Nha Trang, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Đóng ..
 
Cổ phần hóa SBIC hấp dẫn nhà đầu tư ngoại
Sẽ có 3 doanh nghiệp thành viên đầu tiên của Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) sẽ được cổ phần hóa trong năm ..
 
 
Phát triển Khoa học Công nghệ phải đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của công nghiệp đóng tàu
Đồng chí Đỗ Thành Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy trả lời ..