Diễn đàn thanh niên SBIC khu vực phía Nam - Cơ hội để tuổi trẻ Tổng công ty đưa ra các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công trình, phần việc thanh niên

Nhằm nâng cao nhận thức, tính chủ động và tạo cơ hội cho các đoàn viên thanh niên bày tỏ suy nghĩ, quan điểm cũng như trao đổi, hiến kế trong công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả lao động sản xuất; Ngày 20/5/2016, tại Công ty Đóng tàu và CNHH Sài Gòn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy - SBIC đã tổ chức Diễn đàn thanh niên ở khu vực phía Nam với chủ đề: “Tuổi trẻ SBIC với việc thực hiện các đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công trình, phần việc thanh niên góp phần nâng cao hiệu quả SXKD”.  
Phà Rừng hạ thủy tàu chở quân RoRo 5612 cho Damen Hà Lan
Chiều ngày 12 tháng 5 năm 2016 tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng (thuộc SBIC) đã tổ chức lễ hạ thuỷ tàu chở quân Roro 5612 ..
 
Chiếc áo xanh tình nguyện
Áo đồng phục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thiết kế với màu xanh đậm, trên ngực trái có cờ Tổ quốc với ..
 
Nhật Bản xem xét hỗ trợ ODA xây cảng Liên Chiểu
Đây là nội dung được thống nhất giữa Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công và Thứ trưởng Bộ MLIT (Nhật Bản).
 
SBIC tổ chức toạ đàm về vai trò Khoa học công nghệ trong đóng tàu nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
Nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng 18/5/2016, tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng, Hải Phòng, Tổng công ty Công ..
 
Video clip
Kế hoạch sản xuất kinh doanh